Compensatie regeling

COMPENSATIE REGELING

Beste leden van Va Bene Fitness,

In vervolg op onze berichten van 17 en 19 maart jl. hierbij een update over de gang van zaken rond in het bijzonder de incasso per 1 april 2020.

Op dit moment is het geheel nog niet bekend hoe de situatie na 6 april 2020 zal zijn. Zoals bekend, zijn wij tot 6 april gesloten door een maatregel van de overheid. Wij hebben hier begrip voor en voor onze leden en personeel staat nu eenmaal gezondheid voorop.

Waar op dit moment veel over gesproken wordt, ook in de media, en dit wordt bevestigd door de mails welke wij van leden ontvangen, is over compensatie.  Om die reden hebben wij in goed overleg – ook met onze brancheorganisatie NL Actief – besloten om een compensatieregeling voor de periode dat wij gesloten zijn, voor te stellen.   Aan deze regeling zijn uiteraard een aantal spelregels verbonden.

Normaal incasseren wij op 1 april 2020 de abonnementen met maandelijkse incasso. De maand april 2020 zullen wij wel incasseren.  De reden hiervoor is, dat er op dit moment wel kostensoorten zijn waar wij gecompenseerd worden en/of kunnen bezuinigen. Het is bekend dat wij (indien toegewezen) 90% van onze loonkosten vergoed krijgen en uitstel van het betalen van belastingen krijgen. Maar beide regelingen kunnen nog wel een aantal weken duren voor ze toegewezen zijn en tot uitvoering komen. Om niet in liquiditeitsproblemen te komen hebben wij de betalingen van  contributies in april 2020 hard nodig. Wij vragen hier begrip voor om in een later stadium de compensatie te berekenen. Uw loyaliteit nu zorgt er voor dat wij in de toekomst het product kunnen leveren wat u van ons gewend bent en daarnaast onze fantastische medewerkers in dienst te kunnen houden.

Dit betekent concreet dat wij in de toekomst als volgt gaan compenseren – gespecificeerd per soort abonnement;

Abonnementen met maandelijkse automatische incasso.
Het ontvangen abonnementsbedrag voor de maand april 2020 kunt u zien als een tegoed. Het bedrag wordt door ons gedurende de rest van het jaar in kleine gedeeltes verrekend. Deze regeling geldt alleen voor niet opgezegde abonnementen op 1 april 2020.

Vooruitbetaalde jaarabonnementen.
Hierbij zal de compensatie bestaan uit het verlengen van de abonnementsperiode met een nader vast te stellen periode. Voorlopig gaan we uit van een maand, afhankelijk van de periode dat wij verplicht gesloten zijn. Voor abonnementen met een einddatum van 31 maart 2020 hebben wij het verzoek deze te betalen conform de voorwaarden.

Bedrijfsabonnementen.
Deze abonnementen worden altijd gefactureerd. Bij facturatie voor de nieuwe periode wordt de einddatum kosteloos verlengd met nader vast te stellen periode. Voorlopig gaan we uit van een maand, afhankelijk van de periode dat wij verplicht gesloten zijn.  Voor abonnementen met een factuur datum van 31 maart 2020 of eerder, verzoeken wij indien deze factuur nog openstaat te voldoen.                            

 Nu begrijpen wij best dat er leden zullen zijn, die vanwege de huidige bijzondere omstandigheden niet willen dat de contributie op 1 april 2020 voor die maand worden uitgevoerd. Bovenstaand hebben wij uitgelegd, waarom wij toch de incasso van 1 april laten plaatsvinden, maar wij geven je de gelegenheid om indien je dit echt niet wil, ons een mail te sturen naar info@vabenefitness.nl.  Doe dit voor 31 maart 2020 om 12.00 uur. Alleen dan kunnen wij het verzoek nog verwerken. Geef in de mail even aan dat het gaat om : incassostop coronavirus. Wanneer je hiervoor kiest vervallen alle andere mogelijkheden tot compensatie.

Tot slot iets over opzeggen. Uiteraard kan men het lidmaatschap opzeggen.  Nu kan je niet langskomen om een formulier in te vullen – zoals omschreven staat in ons Huishoudelijk Reglement – Artikel  6-3. Stuur ons een mail en wij sturen gedurende de sluiting een opzegformulier op. Let wel, opzeggen kan alleen conform onze Algemene Leveringsvoorwaarden NL Actief. Houd rekening met een maand opzegtermijn en bij een halfjaar en jaarabonnementen met de afloopdatum.

Abonnementen tussentijds bevriezen is niet mogelijk behalve in bovengenoemde mogelijkheid voor de maand april 2020.

Voor het overige gelden in alle zaken,  welke van voor 16 maart 2020 zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld de incasso van de maand maart 2020, de Algemene leveringsvoorwaarden en het Huishoudelijk Reglement. Beide zijn te vinden op onze site.

Hopelijk hebben wij je, als lid van Va Bene Fitness, naar tevredenheid mogelijkheden aan geboden om door deze moeilijke periode heen te komen. Wij hopen oprecht dat we al onze leden op het moment dat wij weer open mogen in alle gezondheid weer mogen begroeten . We kunnen niet wachten totdat het zover is.

Het managementteam van

VA BENE FITNESS