Mededeling ivm Corona Virus

Beste leden van Va Bene Fitness,

De meesten van jullie zullen gemerkt hebben bij het bezoek aan onze locatie, dat wij het nieuws over het corona-virus nauwlettend volgen.

Sinds maandag 2 maart hebben wij diverse maatregelen genomen om verspreiding zoveel mogelijk te beperken.

De maatregelen welke de overheid op 12 maart heeft aangekondigd hebben geen invloed op het fitness centrum. Wij zijn op de gebruikelijke uren gewoon open en alle lessen gaan bij ons door.

Wij vragen aan onze leden die komen sporten om hygiëne maatregelen dringend in acht te nemen. In ieder geval handen wassen/ontsmetten bij binnenkomst. Daarnaast alle apparatuur voor en na het sporten te reinigen, met de aanwezige schoonmaakmiddelen, op álle plaatsen welke met de handen zijn aangeraakt.

Buiten de leden, die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest, vragen wij ook de leden die verkoudheid/griep verschijnselen hebben, DRINGEND NIET te komen sporten totdat zeker is dat men geen besmetting heeft opgelopen (Zie richtlijnen RIVM). Bij overige vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

Wij zijn er ons van bewust, dat op korte termijn verdere maatregelen niet zijn uit te sluiten. Volg ons op onze site www.vabenefitness.nl en facebook om op de hoogte te blijven.